Grundtankar, Etikregler & rättesnören

Grundtankar - Rättesnören
Dessa tankar är mina högst personliga....
Hästen är utelämnad åt vårt godtycke - den är människans fånge!
Oavsett hur vi använder oss av hästen så gör vi intrång på hästens natur - det är därför vår skyldighet att ge hästen ett så "hästigt" liv som möjligt! Förmänskliga inte hästen - låt hästen vara häst!

Ansvar för ett djur innebär ett livslångt åtagande
När ålder el sjukdom gör att hästen måste sluta sitt liv skall den få göra det i hemmamiljön
Hästens basala behov (mat, utevistelse, rörelse, social gemenskap) måste tillgodoses.
När jag stöter på nya metoder/företeelser måste jag fundera på om den/det är "hästvänligt" dvs utvecklar den hästens självkänsla, självförtroende och välbefinnande?

Foder

Så stor del som möjligt av hästens näringsbehov skall täckas av grovfodret - helst fri tillgång!
Jag vattnar med hink - för att veta hur mkt vatten hästen dricker. (Undersökningar har visat att hästar ofta ledsnar på att dricka ur vattenkopp innan de egentligen har druckit sig otörstiga!)

Stall

Hästarna skall kunna se och (om möjligt) röra sina boxgrannar. (Jag har enbart boxar och inga galler emellan - annat än runt en box som tidigare användes som hingstbox)
Hästarna skall vara placerade med hänsyn till rangordning och ev parförhållanden.

Utevistelse

Så mycket som möjligt....
Om möjligt i flock, men åtminstone tillsammans med (minst) en ytterligare häst. (Alla de nuvarande 6 hästarna i stallet går tillsammans - valacker & ston, ålder från 10-22 år)
Gå i så stora hagar som möjligt, gärna med kuperad terräng. Min vinterhage är ca 2 hektar. På sommaren går de flesta hästarna på yta som är ca 8-12 hektar.
Hästhantering
Med ömsesidig respekt och tydligt ledarskap
Lugn och utan våldsinslag
Det måste finnas tid till närhet och kontakt utan krav
Ridning
Samarbete - inte tvång
Skall präglas av lätthet i hjälper och metoder
Skall vara omväxlande för hästen - dressyr, hoppning, terrängridning m m
Inga hjälptyglar annat än i yttersta nödfall (som "livlina" el under kort övergångsperiod) Jag har under alla år endast haft hjälptyglar (under kort period) på två hästar. För mig är det ett misslyckande om jag inte lyckas lösa situationen utan hjälptyglar! "För den som kan använda hjälptyglar - behöver dem inte...." Graman är ej tillåten på min anläggning. Enklast möjliga utrustning gärna utan nosgrimma (så hästen kan ge uttryck för eventuella problem) är idealutrustning.
Vid problem - fundera först på vad jag som ryttare gjorde? - var jag tillräckligt tydlig? Krävde jag för mycket? Förstod hästen vad jag ville?
Anpassa kraven till ålder, kondition, anatomi samt övriga förutsättningar.

Etik-reglerNedanstående regler förväntas man som användare av anläggningen acceptera och agera efter.
"Där konsten slutar, tar våldet vid"
I detta stall och anläggning:

hedrar vi hästens roll som vår lärare

skapar vi medvetande om djurens viktiga roll i våra liv

uppmuntrar vi harmoni, samarbete och tillit mellan människor och djur såväl som människor emellan

respekterar vi varje djur som en individ

arbetar vi med hästen med hjälp av förståelse i stället för dominans.

anpassar vi hästens arbete efter fysiska förutsättningar och utbildningsståndpunkt.

tillåts inget våldförande på hästen

tar vi som hästägare/åskådare ansvar för att inte någon annan (tränare el annan ryttare) våldför sig på min/någon häst

används "hjälptyglar" och skarpa bett i undantagsfall (endast under övergående kort period) – med undantag av inspänningstyglar (lätt inspända) vid longering, tömkörning och sitsträning – samt martingal (med ringarna lägst i höjd med hästens höft). OBS! Användning av gramantygel är EJ tillåten i ridhus och på ridbana.
Om ryttare/besökare mfl ser ridning/hästhantering som (enl betraktaren) strider mot ovanstående normer – prata i första hand med den person/personer som utför det ni anser strider mot ovanstående – tag dessutom kontakt med Carina för vidare ev åtgärder.
Ryttare, tränare, hästägare, fodervärd eller annan nyttjare av anläggning/stall som upprepade gånger bryter mot ovanstående normer kommer efter 3 varningar att avstängas från stall/ridhus. Eller vid grova överträdelser vid första tillfället.
Härmed intygar jag att jag förstått och accepterat ovanstående text som del i det avtal jag tecknat som:
Hästägare med uppstallad häst i anläggningen
Fodervärd på häst uppstallad i anläggningen
Hästägare/ryttare som löst terminskort i ridhuset
Kursarrangör som hyrt ridhuset
Tränare som hyrt ridhuset för träningar
Annan …………………………………………….
Datum och ort .........................................................
Namn
……………………………… …………………………………………
Detta dokument är upprättat i två exemplar varav uthyraren tagit ett ex och användaren av anläggningen ett ex.


"Ledstjärnor för den klassiska ryttaren"
(fritt översatt från Sylvia Loch´s "A charter for the Classical Rider"


Kom ihåg att hästen är en levande medlem av Guds skapelse; låt oss respektera detta faktum i allt vi gör med våra hästar.....

Vi måste förstå att disciplin inte är våld; det är något som vi alla behöver om vi skall kunna leva konstruktiva liv. Likväl som att barn växer av rättvisa, tydliga regler, så gör också hästarna.

Vi själva behöver också disciplin ifall vi skall bli kunniga, känsliga ryttare. Detta innefattar disciplin när det gäller både kropp och själ. Vi är skyldiga våra hästar att vara så balanserade, centrerade och koncentrerade som möjligt när vi rider.

Våldförande på hästen är inte alltid medveten; det kan ske som en följd av okunnighet när det gäller såväl intentionen (tanken) som ridningen. Vi måste vara beredda att lära hela livet, eftersom det aldrig finns tillräckligt med tid under en livstid att lära allt som finns att lära.

Vi måste sträva efter att tänka positivt om allt ikring oss. Vi är skyldiga våra hästar att vara positiva till sinnes när vi rider. Ifall vi känner oss arga, frustrerade, irriterade eller t.o.m trötta, är det bättre att rida en kravlös tur i skogen än att försöka träna eller utbilda hästen.

Låt oss aldrig bli för stolt för att säga förlåt till våra hästar och börja om från början igen. Vi kan alla göra misstag, så kan även hästen. Förlåt hästen om han gör fel. Det kan mycket väl vara att han inte förstår.

Bestraffning skall bara ske om en häst faktiskt hotar oss på något sätt. En häst som har stegrat sig eller bitit skall omedelbart bestraffas; han skall inte bestraffas när han vägrar göra något för att han är ängslig, rädd, ur form, inte tillräckligt förberedd eller helt enkelt inte förstår.

Kom ihåg att det enda sättet vi kan tala om för hästen att han gjort något rätt är att belöna honom. En smekning på halsen och med rösten berömma betyder mycket för hästen! Detta bör man göra upprepade gånger under ridpasset och det kommer att ge bästa resultatet ur utbildningssynpunkt. Det har inget med sentimentalitet att göra. Alla de stora mästarna har använt belöning för att effektivisera träningen av hästen.

Träningen av varje häst bör ske steg-för-steg; systematiskt och logiskt. Vi borde aldrig behöva "göra något ogjort" när vi tränar våra hästar. Träna långsamt och systematiskt bygger muskler, stärker leder och ger hästen tid att utvecklas såväl psykiskt som fysiskt. Det bygger även förtroende mellan häst och ryttare.

Beviset att en häst är klassiskt tränad är att han blir vackrare; rör sig mera uttrycksfullt och med grace. Ryttaren kommer även att bli centrerad i ordets hela mening. Klassisk ridning är mer än en konstart; det är en filosofi, ett sätt att leva.