Klassisk fransk ridning

På Birca Hästgård rider vi enligt den klassisk franska ridningens principer.

Klassisk ridning & "vanlig" ridning - vad är det för skillnad?

Ja, den moderna ridning som idag lärs ut vid de flesta ridskolor bygger på idéer från 1800-talet. Den moderna ridningen kom till genom att man snabbt behövde lära meniga soldater att rida hjälpligt & förhoppningsvis klara sig med livhanken i behåll i strid. (Under tidigt 1900-tal fick dock arméns officerare utbildning i den franska klassiska ridningens system.)

Det var då (under ovanstående period) idén att jämföra hästen med en ångmaskin dök upp. Man sa att ångmaskinen (dvs hästen) får kraft av ryttarens skänklar. Ryttarens hand tar emot och dirigerar denna kraft. Skänkel och hand används alltså samtidigt. Eftersom skänkeln gasar och handen bromsar finns det stor risk att detta ridsätt skapar spänningar hos såväl ryttare som häst. Som ryttare finns ofta en uppfattning om att man måste ha starka armar och ben för att kunna rida och kontrollera sin häst. En uppfattning som de som rider klassisk ridning inte helt delar....

Den klassiska franska ridningen hämtar sina principer från 1500- och 1600-talet. Här är tygeln den primära hjälpen - inte skänkeln. Tre tygelhjälper är nyckeln till alla rörelser du vill göra. Ryttaren strävar efter att kommunicera med hästens hjärna - inte kontrollera hästens kropp. För att detta skall fungera optimalt måste ryttaren behärska sin egen kropp! Viktiga ledord inom den klassiska ridningen är därför avspänning, följsamhet och lösgjordhet (hos ryttaren) i ländrygg, höft, knä och fotled.

Klassisk ridning handlar framför allt om skolning av ryttaren! Att hästen blir skolad, följsam, trevlig att ha att göra med och rolig att rida är en bonus! Utbildningen av hästen (och ryttaren) startar redan med hanteringen av hästen från marken.

En kort sammanfattning av fransk klassisk ridning
- Sitsträning (en följsam sits är A och O)
- Lätthet i hjälperna
- En hjälp i taget ("hand utan skänkel, skänkel utan hand" - alltså inte skänkel o hand samtidigt)
- Kommunikation med hästen
- Enkel utrustning (endast enkelt tränsbett till dess häst o ryttare är ordentligt skolade)
- Inga hjälptyglar!
- Flexions (en serie övningar där man skolar dels hästens mun = förhållandet till bettet, dels använder böjning av hästens hals som ett sätt att göra hästen följsam)
- Ryttarens hand är den primära (första, viktigaste) hjälpen - skänklar och säte endast understödjer handen
- En annan vikt läggs vid hästens balans jämfört med den traditionella ridningen. I den klassisk ridningen använder man hästens hals/huvud som "balansstång"

Men, sammanfattningsvis - den "vanliga" ridningen & den klassiska ridningen har samma mål - dvs en självbärig häst som går för små, lätta hjälper - vägen dit är dock till viss del lite annorlunda!

Kända namn som representerar den klassiska ridningen (med länkar till deras hemsidor):
- Craig Stevens
- Philippe Karl "School of legerete"
- Lena Danius (här kan du klicka dig till hennes hemsida o förklaring på vad klassisk ridning är)

Har du frågor/funderingar kring den klassiska ridningen - maila mig gärna cas.birca@telia.com