Ridhuset!

Du kan se aktuella bokningar av ridhuset på denna sidas kalender. Den försöker jag hålla uppdaterad om jag bara hinner....

Fn finns två möjligheter att hyra ridhuset för utifrån kommande ryttare. Detta är:

 • Bokning per timme - då kan man vara valfritt antal ryttare samtidigt. Bokas via sms till 070-658 27 19.
  Pris (fr.o.m 1 januari 2014)  250 kr/timme

 • (Denna möjlighet upphörde 1 januari 2016) Ridhuskort "klippkort 10 ggr" - detta kort gäller som "ett klipp = en häst = 1 timme. Man kan vara flera som delar på ett kort men man "klipper" ett klipp per häst och timme.

  I ridhuset finns en pärm, med en sida för varje person som har köpt klippkort - där man varje gång är i ridhuset skriver in datum/tid. Dessutom får man hem ett klippkort där man kan föra in egna noteringar.

  Man bör även boka ridning via klippkortet via sms enligt ovan för att undvika att det blir många i ridhuset på samma tid.

  Pris (fr.o.m 1 januari 2014) 700 kr per 10-kort

  Klippkort skall användas inom 1 år från inköpsdatum.


  **************************

  REGLER för ridhusanvändning:


  •  Hindermaterial m m på höger sida innanför ridhusdörren får endast användas av medlemmar i Epona Ryttarsällskap. Övriga kan fritt använda hindermaterialet på vänster sida (under läktaren).
  • Framtaget hindermaterial skall plockas bort efter användning
  • Ev gödsel skall tas bort och läggas i gödselkärran vid dörren.
  • Om hästen gör hål i underlaget skall dessa krattas igen.
  • Vid löshoppning - undvik onödig drivning, häst i hög hastighet riskerar förstöra underlaget.
  • Stallet får inte användas för sadling m m (pga smittrisken) utan detta kan ske i ridhuset eller utomhus.
  • Sedvanliga ridhusregler gäller.
  • Användare av ridhus/anläggning förväntas följa de Etikregler som gäller på anläggningen. Dessa finns i ridhuspärmen.